Huta Szkła Okiennego \”Ząbkowice\” w Dąbrowie Górniczej

Huta Szkła Okiennego \”Ząbkowice\” w Dąbrowie Górniczej

20 sierpnia 2018 Wyłącz przez Jarek
www.oswietleniemiasta.pl

Huta Szkła Okiennego „Ząbkowice” w Dąbrowie Górniczej była położona w Ząbkowicach, w Dąbrowie Górniczej. Nieistniejąca już huta mieściła się na ul.

Armii Krajowej 12.Huta szkła Ząbkowice powstała w 1925 roku.

Jej utworzenie było formą rekompensaty w zamian za zakłady położone na terenie Ukrainy, które zostały utracone w wyniku rewolucji październikowej. W 1928 roku huta, która działała wówczas jako Belgijska Spółka Akcyjna Towarzystwo Południowe Polskich Hut Lustrzanych, Huta Mechaniczna w Ząbkowicach przystąpiła do warszawskiej spółki Verpol.

Pod koniec lat 30. huta produkowała rocznie 1500 ton szkła i zatrudniała 350 pracowników.

Po wybuchu II wojny światowej zakład trafił w niemieckie ręce. Początkowo huta działała jako Feindliches Vermogen.

Po zakończeniu wojny huta ponownie uruchomiła produkcję szkła w 1946 roku. W swojej historii huta szkła Ząbkowice produkowała m.

in. szkło płaskie, szyby termoizolacyjne, refleksyjne, meblowe oraz hartowane szyby samochodowe.

https://www.ifsworld.com/pl/solutions/supply-chain-management-software/ wycinarka plazmowa