Huta Szkła

Huta Szkła
rozcieńczalniki do farb

Huta Szkła „Niemen” znajduje się w Brzozówce na Białorusi, a w przeszłości była jednym z największych polskich producentów szkła. Początki Huty Szkła „Niemen” sięgają roku 1894, kiedy to w pobliżu huty szkła koło Nowogródka powstał nowy zakład zajmujący się produkcją szkła butelkowego. „Nowa Huta” po kilku latach wykupiła zadłużoną konkurencyjną hutę i aż do 1915 roku funkcjonowała jako własność Juliusza Stolle. W okresie międzywojennym huta w Brzozówce została przekształcona w spółkę akcyjną, a do wybuchu II wojny światowej w 1939 roku była najsłynniejszą polską hutą szkła użytkowego i artystycznego. Działała wówczas pod nazwą Huty Szklane Juliusza Stolle Niemen S.A.

Huta „Niemen” była największym polskim producentem i eksporterem szkła prasowanego i dmuchanego. Jej wyroby trafiały m. in. do Holandii, Francji, Kanady, Argentyny, Palestyny czy Syrii. W latach 1930–1932 wyroby huty „Niemen” stanowiły od 2,9% do 3,9% całej krajowej produkcji obliczonej w tonach.W 1935 roku w hucie „Niemen” odlano z błękitnego szkła urnę, w której złożono serce Józefa Piłsudskiego.

przydomowe oczyszczalnie ścieków myślibórz taśma dwustronna mocna