Huty szkła na ziemiach polskich i czeskich

Huty szkła na ziemiach polskich i czeskich

Rozwój przemysłu szklarskiego na ziemiach polskich miał miejsce przede wszystkim na Dolnym Śląsku oraz Łużycach. Huty szkła powstawały licznie także w Czechach już od początku średniowiecza. Huty szkła powstawały przede wszystkim tam, gdzie był łatwy dostęp do surowców potrzebnych w produkcji szkła, czyli piasku kwarcowego, czystej wody oraz drewna opałowego.

Do dzisiaj wiele polskich miejscowości nosi nazwy nawiązujące do tradycji hutnictwa szkła, istnieje m. in. siedem wsi o nazwie Szklana Huta, a wiele innych nazywa się Huta.

Korzystne warunki do rozwoju przemysłu szklarskiego na ziemiach polskich występowały między innymi w Karkonoszach oraz na Ziemie Kłodzkiej. W Czechach natomiast, po południowej stronie gór, rozwój hutnictwa szkła spowodowany był podobnymi jak na Dolnym Śląsku, korzystnymi uwarunkowaniami. Tamtejsze osadnictwo często ściśle związane było z tą gałęzią przemysłu, powstawały tam też osady hutników szkła.

Niektóre z założonych w tamtym rejonie hut istnieją do dzisiaj, tak jest np. w przypadku huty w Harrachovie.

http://uni-kat.pl/ transport tczew