Osiągnięcia naukowe w XIX wieku

Osiągnięcia naukowe w XIX wieku
www.eczas.net

XIX wiek można uznać za rewolucję przemysłową. Wówczas to dzięki pracom licznych badaczy i naukowców, nastąpiła poprawa warunków życia ludzkości. W XIX wieku nastąpił gwałtowny rozwój w dziedzinie elektryczności.

Najpierw przyczynił się do tego Faraday, który odkrył zjawisko indukcji magnetycznej. Umożliwiło to stworzenie prądnicy elektrycznej, która przystosowana była do ciągłej pracy. XIX wiek to także pamiętne odkrycie Edisona.

Dzięki temu naukowcowi do dziś ludzkość korzysta z żarówki. Początkowo żarówka miała nieco inną formę od tej, która znana jest obecnie. Warto pamiętać, że Edison słynął także z innych wynalazków.

Dla przykładu, udoskonalił telefon. W tym wieku powstała także elektrownia wodna. Wszystko to było możliwe dzięki odkryciu turbiny wodnej.

Nie sposób nie wspomnieć również o rozwoju kolei. W XIX wieku powstała pierwsza kolej, która stosowana była do przewozu węgla. Prawdziwy przełom nastąpił również w rolnictwie.

Wtedy właśnie zaczęto stosować nawozy sztuczne.

Krzysztof Kroma erp w chmurze