Produkty chronione

Produkty chronione

Odrębną kategorią w ramach produktów tradycyjnych są te, które podlegają specjalnej ochronie w skali kraju lub całego kontynentu europejskiego.

Jednym z elementów polityki regionalnej w ramach Unii Europejskiej jest tworzenie zestawień chronionych produktów, które wyodrębnia się z uwagi na miejsce pochodzenia czy metodę produkcji.

Towar, który uzyska stosowne oznaczenie zyskuje status lokalnej specjalności, za czym idą również inne apanaże.

Przede wszystkim specjalności regionu stają się w tym momencie obiektem pożądania imprez targowych, jarmarków czy festiwali kulinarnych, co dla ich wytwórców jest darem od losu i szansą na ekspansję.

Dlatego nie należy się dziwić temu, że tak wielu ubiega się każdego roku o specjalny status dla swoich produktów.

Czasami są to dzieła konkretnych zakładów, a czasami na bazie tej samej receptury wyrób wytwarza wiele podmiotów.

Doskonałym przykładem są słynne na całą Polskę rogale marcińskie, które jako regionalny specjał są perłą w koronie dla dziesiątek poznańskich cukierni.

instalacje przeciwpożarowe w budynkach https://multitapes.pl/produkty/grupa-produktowa/rzepy-samoprzylepne,2,3595