Zwrot podatku VAT osobom podróżnym

Zwrot podatku VAT osobom podróżnym

26 października 2017 Wyłącz przez Jarek
www.geogis.com.pl

Podatek od towarów i usług, czyli znany nam popularny podatek VAT, na mocy polskiego prawa podatkowego podlega zwrotowi.

Dotyczy to także osób, które na stałe nie są zameldowane na terenie Polski.

Jak wygląda prawna regulacja dotycząca zwrotu podatku VAT osobom podróżnym? Ze zwrotu podatku VAT mogą skorzystać podróżni, którzy są osobami fizycznymi i nie są na stałe zameldowani na terenie Unii Europejskiej.

Zwrotu takiego można dokonać jeżeli osoba podróżna w ramach bagażu osobistego wywiezie zakupione przez siebie towary (w stanie nienaruszonym) poza terytorium Unii Europejskiej.

Kwestię potwierdzenia takiego wywiezienia towarów zgłosić można w polskim urzędzie celnym, ale nie tylko.

Jeżeli bowiem mówimy o wywożeniu towarów do państw trzecich, to kontroli wywożonych towarów będzie dokonywał urząd celny tego państwa, przez które towary były przewiezione.

Osoba podróżna może starać się o zwrot podatku VAT jeżeli łączna kwota za zakupione towary (wraz z podatkiem VAT) była wyższa niż 200 zł.