Rola w kontekście spadków

Rola w kontekście spadków

Termin testamentu wiąże się nieodłącznie z perspektywą czyjejś śmierci i dlatego chyba każdy z nas woli od siebie to słowo odsuwać. Życie jest jednak życiem i ma swoje uwarunkowania, których nie jesteśmy w stanie przeskoczyć.

Codziennie umierają ludzie i w wielu sytuacjach zostawiają po sobie majątek rozumiany rozmaicie – jako środki pieniężne, lokale mieszkalne, nieruchomości gruntowe czy papiery wartościowe. Po śmierci wszystkie one wchodzą w skład masy spadkowej i jako takie podlegają procedurze prawnej, której dokonuje sąd.

Prawo wymienia osoby, które stanowią spadkobierców i mogą być w ten sposób określane. Jeśli nie istnieją dokumenty, na podstawie których można przeprowadzić podział majątku zgodny ze wskazaniem zmarłego, należy na drodze postępowania sądowego tego podziału dokonać.

Bywa, że postępowania te obfitują w sceny bardzo nieprzyjemne, kiedy to strony toczą ze sobą bój o poszczególne składniki majątku zmarłego. Dlatego warto o pewne sprawy zadbać za życia i ustanowić testament – najlepiej poświadczony notarialnie.

W takim układzie notariusz staje się depozytariuszem woli osoby zmarłej i ta wola zostaje przedstawiona sądowi. Stanowi to istotne wskazanie także dla spadkobierców, jednakże nie przesądza o oczekiwanym przez zmarłego rozdysponowaniu zasobów.

Strony mają bowiem prawo nie zgodzić się z treścią testamentu, a to oznacza, iż sąd musi rozpoznać sprawę i przyjąć rolę rozstrzygającą. Rozwiązaniem stosowanym w niektórych sytuacjach jest poświadczany także notarialnie zapis windykacyjny, dający konkretnemu spadkobiercy wyłączne prawo do dobra.

https://www.prawo-niemcy.pl/uslugi/ adwokat środa wlkp